Oikeudelliset tiedot

Julkaisija :

COFINANCE
SIRENI numero: 753502145
ALV-numero: FR17753502145
Osakepääoma: 228 200 400,00 €
4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE

YHTEISRAHOITUS – 4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE, Ranska.
Pääoma: 228 200 400,00 euroa – RCS-numero: La Rochelle B 753 502 145.
COFINANCE, Ranskan lain mukainen rahoitusyhtiö, jonka on hyväksynyt Prudential Control and Resolution Authority, joka on raha- ja rahoituslain alainen – Finance Company and Activities maan ja muun kiinteistön vuokraamiseksi, rekisteröity kaupparekisteriin ja yhtiöihin (RCS) 08. /31/2012 ja rekisteröity INSEE:lle. https://www.co-finances.com

Isäntä :

Hardis
34 rue de la Tuilerie
38 170 Seyssinet Pariset
Julkaisun johtaja

Julkaisun johtaja

ROUVA. Corinne DAUSSAN
COFINANCEin johtaja

Tekijänoikeus

Valokuvat, tekstit, iskulauseet, piirrokset, kuvat, videot, animaatiot äänellä tai ilman ääntä sekä kaikki sivustoon integroidut teokset ovat COFINANCE:n tai COFINANCE:lle luvan antaneiden kolmansien osapuolten omaisuutta.

Sivustolla esitetyt logot, kuvakkeet ja graafiset piirteet ovat tekijänoikeussuojan sekä rekisteröityjen mallien suojaa koskevan immateriaalioikeuslain L.511.1 §:n ja sitä seuraavien pykälien suojaamia.

Mainitun sivuston ja sen sisältämien teosten jäljentäminen paperilla tai tietokoneella on sallittua edellyttäen, että ne on varattu tiukasti henkilökohtaiseen käyttöön, lukuun ottamatta käyttöä mainontaan ja/tai kaupallisiin tarkoituksiin ja/tai tiedottamiseen ja/tai että ne ovat immateriaalioikeuslain L.122-5 pykälän säännösten mukaisia.

Edellä mainittuja määräyksiä lukuun ottamatta sivuston tai sen osan tai sen muodostavien eri teosten kaikenlainen jäljentäminen, esittäminen, käyttäminen tai muuttaminen millä tahansa tavalla ja millä tahansa välineellä on ehdottomasti kielletty ilman Le Liberté -yhtiön ennakkolupaa, ja se on tekijänoikeusrikkomus, joka voi johtaa siviili- ja/tai rikosoikeudellisiin menettelyihin sekä vahingonkorvausten ja korkojen maksamiseen.