Η COFINANCE σύντομα δεν θα έχει άλλα μυστικά για εσάς
Η COFINANCE σύντομα δεν θα έχει άλλα μυστικά για εσάς

 

COFINANCE

Μεμονωμένες λύσεις δανείων που καλύπτουν τις ανάγκες σας και ενισχύουν την επιχείρησή σας.

Αρχικές προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου από τη COFINANCE:

 • Να είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 • να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ικανό να εκπληρώσει την υποχρέωση.
 • έχουν μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 500 ευρώ.

Υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να παρέχονται σε ιδιώτες :

 • Δικαιολογημένα σαρωμένα έγγραφα ταυτότητας.
 • Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που μπορεί να δικαιολογήσει τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να δικαιολογήσει το μηνιαίο εισόδημά σας.

Στις εταιρείες παρέχονται δικαιολογητικά :

 • Το όνομα της εταιρίας σου
 • Νόμιμος αριθμός μητρώου της εταιρείας
 • Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας
 • Αριθμός τηλεφώνου εταιρείας
 • Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
 • Όνομα και επώνυμο του διευθυντή της εταιρείας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου διαχειριστή
 • Ετήσια έσοδα της εταιρείας
 • Αντίγραφο του διαβατηρίου του οδηγού
 • Σκοπός του δανείου
 • αντίγραφο του επιχειρηματικού σχεδίου του δανειακού έργου.

"Παρέχετε λοιπόν στοιχεία ανάλογα με το είδος του δανείου: άτομο ή εταιρεία."

" το 2016 1η Οκτωβρίου το ετήσιο επιτόκιο (AGL) έχει αντικατασταθεί από το ετήσιο επιτόκιο (AGL)."

 • Είναι πιο συγκεκριμένο από τις τραπεζικές δανειακές συμβάσεις και περιλαμβάνει ασφάλιση θανάτου και αναπηρίας, ασφάλιση ανεργίας και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το επιτόκιο μας είναι 2% ετησίως. Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη ή τους 360 μήνες. Περίοδος αποπληρωμής δανείου - από 12 έως 360 μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας την περίοδο αποπληρωμής του δανείου, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητά σας να αποπληρώσετε το δάνειο.

Έναρξη μηνιαίων πληρωμών πίστωσης:

 • Ξεκινούν μετά από 03 μήνες, 06 μήνες ή ακόμα και 12 μήνες από την ημερομηνία που ο δανειολήπτης λαμβάνει το πλήρες ποσό του δανείου. Η περίοδος χάριτος εξαρτάται από το ποσό του δανείου. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του δανείου, τόσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος χάριτος.

Η διακοπή ή η αναβολή της μηνιαίας πληρωμής σας είναι δωρεάν, χωρίς καμία αποζημίωση ή ποινή:

 • Για να ενημερωθείτε για την πιθανότητα καθυστέρησης της προθεσμίας πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας ή απευθείας μέσω e-mail. ταχυδρομικώς Μπορείτε να ζητήσετε αναβολή μιας ή δύο πληρωμών ανά έτος. Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας 7 ημέρες πριν από την επόμενη προθεσμία πληρωμής. Αυτή η διακοπή πληρωμής χορηγείται εάν η πίστωσή σας δεν είναι εκπρόθεσμη ή καθυστερημένη τη στιγμή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ για αναβολή πληρωμής και εάν δεν σας έχει χορηγηθεί αναβολή πληρωμής τους τελευταίους 2 μήνες.

Πρόωρη λύτρωση:

 • Είτε λάβατε επιχειρηματικό είτε προσωπικό δάνειο, μπορείτε να εξοφλήσετε το σύνολο ή μέρος της ανεξόφλητης πίστωσής σας ανά πάσα στιγμή χωρίς προμήθειες ή κυρώσεις.

Σύμβαση δανείου και ασφάλιση πιστώσεων :

 • Ο δανειολήπτης θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση δανείου και πιστοποιητικό ασφάλισης πιστώσεων. Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει σε περίπτωση θανάτου, ολικής και μη αναστρέψιμης απώλειας ανεξαρτησίας, ολικής ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και απώλειας εργασίας λόγω απόλυσης σύμφωνα με το 2009 25 Νοεμβρίου Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έναρξη και την άσκηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων, ιδίως το άρθρο 109α παράγραφος 1 αυτής.
 • Ακολουθεί το ΟΙ ΟΡΟΙ ΜΑΣ παρακάτω, οπότε στείλτε μας το ποσό του δανείου και την περίοδο αποπληρωμής του δανείου, εάν σας ταιριάζουν αυτοί οι όροι. Εάν υποβάλετε τα στοιχεία γρήγορα, θα λάβετε το δάνειο εντός 07 εργάσιμων ημερών, καθώς έτσι θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το φάκελο του δανείου και τη δανειακή σας σύμβαση. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και την εγγραφή της στη φορολογική επιθεώρηση (DGFI), το ποσό του δανείου θα εκταμιευτεί σε εσάς και θα μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη σας.

  Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας. Ελπίζουμε να ακούσουμε νέα σας σύντομα.

  COFINANCE

  Εξυπηρέτηση πελατών.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@co-finances.com

Εξοικονόμηση χρόνου

βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες.

 

Τι συμβαίνει στο τέλος της δανειακής σύμβασης;

Προσφέρουμε τη δυνατότητα ανανέωσης του δανείου.

Ανάλογα με τη συμπεριφορά σας, μπορείτε να λάβετε το ασημένιο αστέρι COFINANCE.

Ή θα μπορούσατε απλώς να κερδίσετε ένα μικρό δώρο πίστης.

Έχετε ένα έργο, έχουμε ειδικούς

Ας αλλάξουμε μαζί, είναι απλό και μη δεσμευτικό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ