COFINANCE zal binnenkort geen geheimen meer voor u hebben
Ontdek onze voorwaarden!

 

COFINANCE

Leningoplossingen op maat om aan uw behoeften te voldoen en uw onderneming te stimuleren.

Eerste vereisten om een lening te verkrijgen bij COFINANCE :

 • Minstens 18 jaar oud zijn.
 • Een natuurlijke of rechtspersoon zijn die in staat is een verbintenis na te komen.
 • Een minimum maandinkomen van 500€ hebben.

Te verstrekken bewijsstukken voor individuen :

 • Aan beide zijden gescande identificatiedocumenten.
 • Laatste elektriciteitsrekening of ander gelijkwaardig document als bewijs van uw verblijfadres.
 • Laatste loonstrookje of een ander document dat uw maandelijkse inkomsten kan bewijzen.

Te verstrekken bewijsstukken voor bedrijven :

 • Naam van uw bedrijf
 • Wettelijk registratienummer van de vennootschap
 • Adres van de statutaire zetel van de vennootschap
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
 • De naam van de directeur van de vennootschap
 • Het mobiele telefoonnummer van de manager
 • De jaarlijkse inkomsten van de onderneming
 • Een kopie van het paspoort van de bedrijfsleider
 • Doel van de lening
 • Een kopie van het bedrijfsplan voor het leningproject.

"U verstrekt de gegevens dus naar gelang van het type lening: particulier of vennootschap."

" Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is op 1 oktober 2016 in de plaats gekomen van het jaarlijks kostenpercentage (JKP)."

 • Het is preciezer dan de leencontracten van de banken en omvat een overlijdens- en invaliditeitsverzekering, een werkloosheidsverzekering en Europese normen. Onze rentevoet bedraagt 2% per jaar. De looptijd van uw lening mag niet langer zijn dan 30 jaar of 360 maanden. De aflossingsperiode van de lening varieert van 12 tot 360 maanden. Het is aan u om de aflossingsperiode van de lening te kiezen naar gelang van uw vermogen om terug te betalen.

Begin van de maandelijkse kredietbetalingen :

 • Zij beginnen tussen 03 maanden of 06 maanden of zelfs 12 maanden vanaf de dag dat de lener het volledige bedrag van de lening heeft ontvangen. Deze aflossingsvrije periode is afhankelijk van het bedrag van de lening: hoe hoger het bedrag van de lening, hoe langer de aflossingsvrije periode.

Pauzeren van de terugbetaling of uitstel van de maandelijkse betaling is kosteloos, zonder compensatie of boete:

 • Om de mogelijkheid van uitstel van een vervaldatum te bespreken, kunt u telefonisch of via het contactformulier op onze website of rechtstreeks per e-mail contact met ons opnemen. U kunt verzoeken om uitstel van één of twee termijnen per jaar. U moet het verzoek 7 dagen voor de volgende vervaldag indienen. Dit uitstel van betaling wordt toegekend op voorwaarde dat uw krediet op het ogenblik van uw verzoek om uitstel niet uitstaand is of een betalingsachterstand heeft en dat u in de afgelopen 2 maanden geen uitstel van betaling hebt genoten.

Vervroegde aflossing :

 • Of u nu een bedrijfslening of een persoonlijke lening hebt afgesloten, u kunt uw uitstaande krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk terugbetalen zonder kosten of boetes.

Leningovereenkomst en kredietverzekering :

 • De kredietnemer zal een leningsovereenkomst en een kredietverzekeringscertificaat moeten ondertekenen. De verzekering dekt u in geval van overlijden, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie, volledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval en verlies van werk door ontslag overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf, en met name artikel 109 bis, lid 1
 • Dit zijn onze voorwaarden hieronder, dus stuur ons het geleende bedrag en de aflossingsperiode, als deze voorwaarden bij u passen. U krijgt uw lening binnen 07 werkdagen als u de gegevens snel verstrekt, want dan kunnen wij uw leningdossier opstellen en het leningcontract opstellen. Na ondertekening van het leencontract en registratie ervan bij de belastingdienst (DGFI) wordt het geleende bedrag aan u uitbetaald en op uw begunstigde bankrekening bijgeschreven.

  Wij rekenen op uw grote begrip en medewerking. We hopen spoedig van u te horen.

  COFINANCE

  Klantenservice.

  Email: info@co-finances.com

Bespaar tijd

door te vertrouwen op innovatieve technologie.

 

Wat gebeurt er aan het einde van het leencontract?

Wij bieden u de mogelijkheid om de lening te verlengen.

Afhankelijk van uw gedrag, kunt u een COFINANCE Silver Star toegekend krijgen.

Of u kunt gewoon een klein getrouwheidsgeschenk winnen.

U heeft een project, wij hebben de experts

Laten we samen ruilen, het is eenvoudig en zonder verplichting.

CONTACT OPNEMEN