Wettelijke informatie

Uitgever :

COFINANCE
SIRENE-nummer: 753502145
BTW-nummer: FR17753502145
Aandelenkapitaal: € 228.200.400,00
4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE

COFINANCE Sarl. - 12 Rue Sainte-Anne75001 Parijs, Frankrijk.

COFINANCE – 4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE, Frankrijk.
Kapitaal: 228.200.400,00 euro – RCS-nummer: La Rochelle B 753 502 145.
COFINANCE, financieringsmaatschappij naar Frans recht goedgekeurd door de Prudential Control and Resolution Authority, onderworpen aan de Monetaire en Financiële Code – Financieringsmaatschappij en activiteiten voor de verhuur van grond en ander onroerend goed, geregistreerd in het Handelsregister en bedrijven (RCS) op 08 /31/2012 en geregistreerd bij INSEE. https://www.co-finances.com

Gastheer :

Hardis
34 rue de la Tuilerie
38 170 Seyssinet Pariset
Directeur van de publicatie

Directeur van de publicatie

MEVR. Corine DAUSSAN
Manager van COFINANCE

Copyright

De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden, video's, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle werken die geïntegreerd zijn in de site, zijn eigendom van COFINANCE of van derden die COFINANCE de toelating hebben gegeven om ze te gebruiken.

De logo's, iconen en grafische elementen op de site worden beschermd door het auteursrecht en door de artikelen L.511.1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de bescherming van gedeponeerde modellen.

Reproducties, op papier of computer, van de genoemde site en de daarin gereproduceerde werken zijn toegestaan op voorwaarde dat deze strikt voorbehouden zijn voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclamedoeleinden en/of comDank u.ales, en/of informatiedoeleinden en/of dat deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel L.122-5 van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Behoudens de hierboven vermelde bepalingen is elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging, door welk procédé en op welke drager dan ook, van het geheel of een gedeelte van de site, van de verschillende werken waaruit hij bestaat of van een gedeelte daarvan, zonder voorafgaande toestemming van Le Liberté, strikt verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht, die kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging en tot de betaling van schadevergoeding en interesten.