Informații juridice

Editor :

COFINANCE
Numar SIREN: 753502145
Număr de TVA: FR17753502145
Capital social: 228.200.400,00 €
4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE

COFINANCE – 4 RUE JEAN GIRAUDOUX 17000 LA ROCHELLE, Franța.
Capital: 228.200.400,00 Euro – Număr RCS: La Rochelle B 753 502 145.
COFINANCE, societate de finanțare de drept francez aprobată de Autoritatea de Control și Rezoluție Prudențială, supusă Codului Monetar și Financiar – Societate Financiară și Activități de închiriere de terenuri și alte imobile, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților (RCS) la data de 08. /31/2012 si inregistrata la INSEE. https://www.co-finance.com

Gazda :

Hardis
34 rue de la Tuilerie
38 170 Seyssinet Pariset
Director al publicației

Director al publicației

D-NA. Corinne DAUSSAN
Manager COFINANCE

Drepturi de autor

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, videoclipurile, secvențele animate cu sau fără sunet, precum și toate operele integrate în site sunt proprietatea COFINANCE sau a unor terți care au autorizat COFINANCE să le utilizeze.

Logo-urile, pictogramele și cipurile grafice reprezentate pe site sunt protejate de dreptul de autor și de articolele L.511.1 și următoarele din Codul proprietății intelectuale referitoare la protecția modelelor înregistrate.

Reproducerile, pe suport de hârtie sau pe suport informatic, ale site-ului menționat și ale operelor reproduse sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie strict rezervate pentru uz personal, cu excepția oricărei utilizări în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare și/sau să respecte dispozițiile articolului L.122-5 din Codul proprietății intelectuale.

Prin excepție de la dispozițiile de mai sus, orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare, prin orice procedeu și pe orice suport, a întregului site sau a unei părți din acesta, a tuturor sau a unei părți din diferitele opere care îl compun, fără a obține în prealabil autorizația Le Liberté, este strict interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și poate duce la proceduri judiciare civile și/sau penale și la plata de daune și dobânzi.